VZDĚLÁNÍ

2007 - 2008 Ústav umění a designu, navazující magisterské studium, obor Intermediální tvorba

2003 - 2007 Ústav umění a designu, ZČU, obor knižní kultura

2003 - 2006 Pedagogická fakulta ZČU, obor Učitelství odborných uměleckých předmětů pro střední školy

1999 - 2003 Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, obor užitá malba

1997 - 1999 Výtvarná škola Václava Hollara, obor Propagační výtvarnictví

VÝSTAVY od 2008 stálá výstava v oděvní galerii Yvany, Plzeň

2008 Workshop - Tolerance materiálu VI, Studio LR, Praha

2008 Plusmínus dvanáct, Švihov

2008 Nafouknutá bublina, Plzeň

2007 Kniha jako médium, Plzeň

2005 výstava prací ze studijního pobytu Kyjev, Ukrajina

2005 Žena, figurální malba, Velhartice

2005 Fenomén kniha Brno

2004 Fenomén kniha, Brno, Plzeň

STUDIJNÍ POBYTY

červenec 2008 - Artcamp, kurz serigrafie - UUD Plzeň

červen 2008 - Workshop Farma Liběny Rochové - Tolerance materiálů VI

červenec 2007 - Artcamp, kurz ilustrace - UUD Plzeň

červenec 2005 - Universita v Chersonu, Ukrajina

CV


EDUCATION

2007 - 2008 MA studies of Intermedia, Institute of Art and Design, University of West Bohemia

2003 - 2007 BA Book Culture Stadies, Institute of Art and Design, University of West Bohemia

2003 - 2006 Faculty of Education, University of West Bohemia

1999 - 2003 School of Art and Design Zámeček, Painting Studio

1997 - 1999 Art School of Vaclav Hollar, Studio of Graphic Design

EXHIBITIONS

since 2008 a permanent exhibition in the gallery Yvany - fashiondesign, Pilsen

2008 - Workshop - Material Tolerance, Studio LR, Prague

2008 - PlusMinus Twelve, Švihov2008 - Infalted Bubble, Pilsen

2007 - Book as a Medium, Pilsen

2005 - Exhibition of Intership Works, Ukraine

2005 - Woman, Figurative painting, Velhartice

2005 - Phenomenum Book, Brno

2004 - Phenomenum Book, Brno, Pilsen

INTERSHIP

July 2008 - Artcamp, Seriography lectures, UUD Pilsen

July 2008 - Workshop "Liběna Rochova´s Farm - Material Tolerance VI"

July 2008 - Artcamp, Ilustration lectures, UUD Pilsen

July 2005 - University of Cherson, Ukraine