VZDĚLÁNÍ 2007 - 2008 Ústav umění a designu, navazující magisterské studium, obor Intermediální tvorba2003 - 2007 Ústav umění a designu, ZČU, obor knižní kultura2003 - 2006 Pedagogická fakulta ZČU, obor Učitelství odborných uměleckých předmětů pro střední školy1999 - 2003 Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, obor užitá malba1997 - 1999 Výtvarná škola Václava Hollara, obor Propagační výtvarnictví

VÝSTAVY od 2008 stálá výstava v oděvní galerii Yvany, Plzeň2008 Workshop - Tolerance materiálu VI, Studio LR, Praha2008 Plusmínus dvanáct, Švihov2008 Nafouknutá bublina, Plzeň2007 Kniha jako médium, Plzeň2005 výstava prací ze studijního pobytu Kyjev, Ukrajina2005 Žena, figurální malba, Velhartice2005 Fenomén kniha Brno2004 Fenomén kniha, Brno, Plzeň

STUDIJNÍ POBYTY červenec 2008 - Artcamp, kurz serigrafie - UUD Plzeň červen 2008 - Workshop Farma Liběny Rochové - Tolerance materiálů VI červenec 2007 - Artcamp, kurz ilustrace - UUD Plzeňčervenec 2005 - Universita v Chersonu, Ukrajina

CV


EDUCATION2007 - 2008 MA studies of Intermedia, Institute of Art and Design, University of West Bohemia2003 - 2007 BA Book Culture Stadies, Institute of Art and Design, University of West Bohemia2003 - 2006 Faculty of Education, University of West Bohemia1999 - 2003 School of Art and Design Zámeček, Painting Studio1997 - 1999 Art School of Vaclav Hollar, Studio of Graphic Design

EXHIBITIONSsince 2008 a permanent exhibition in the gallery Yvany - fashiondesign, Pilsen

2008 - Workshop - Material Tolerance, Studio LR, Prague2008 - PlusMinus Twelve, Švihov2008 - Infalted Bubble, Pilsen2007 - Book as a Medium, Pilsen2005 - Exhibition of Intership Works, Ukraine2005 - Woman, Figurative painting, Velhartice2005 - Phenomenum Book, Brno2004 - Phenomenum Book, Brno, Pilsen

INTERSHIPJuly 2008 - Artcamp, Seriography lectures, UUD PilsenJuly 2008 - Workshop "Liběna Rochova´s Farm - Material Tolerance VI"July 2008 - Artcamp, Ilustration lectures, UUD PilsenJuly 2005 - University of Cherson, Ukraine